Doelgroepen

In dit gedeelte van de community geven we je aan de hand van de verschillende levensfases van kinderen een beeld bij de mogelijkheden die wij bieden in de behandeling en begeleiding van je kind in onze praktijk gespecialiseerd in kinderfysiotherapie. Hierbij maken we onderscheid naar de leeftijdsfases baby, peuter/kleuter/schoolgaand kind en tieners/pubers/jong volwassenen.

1

Baby's

Vanaf de geboorte begint elke baby zich al te ontwikkelen. Wanneer deze ontwikkeling ‘anders’ verloopt kan kinderfysiotherapie hierin bijsturen of extra ondersteunen. Vaak worden baby’s doorverwezen naar de kinderfysiotherapeut door een kinderarts of consultatiebureau na het vaststellen dat er iets niet helemaal verloopt als verwacht.

Kinderfysiotherapie bij baby’s kan zinvol zijn bij vragen als:
‘Mijn kind slaapt altijd op dezelfde kant, is dit een probleem?’
‘Mijn kind beweegt anders dan leeftijdsgenoten, is daar een reden voor?’
‘Mijn kind valt vaak, heeft hij te weinig kracht?’

​Voor al dit soort vragen kun je terecht bij onze kinderfysiotherapiepraktijk. Wij behandelen de volgende klachten bij baby’s: Huilbaby, voorkeurshouding, prematuren, spina bifida ( open rug ), cerebrale parese ( hersenletsel ), eet- en slik problemen.

​Voor baby’s van 0 tot 1 jaar vindt een behandeling altijd thuis plaats in de eigen, vertrouwde omgeving. Heb je behoefte aan advies, tips en oefeningen om de motorische ontwikkeling zelf te stimuleren zonder dat daar een medische aanleiding voor is? Geen probleem, vragen staat altijd vrij!

Voorkeurshouding

Voorkeurshouding

Soms hebben babies zo’n sterke voorkeur voor een bepaalde lichaamszijde dat dit helaas ook consequenties heeft voor de vorming van het lichaam. De kinderfysio kan je bijstaan bij deze diagnose en je kind begeleiden in verbetering richting herstel.

Heupdysplasie

Heupdysplasie

De heup bestaat uit een kop en een kom en samen vormen ze een kogelgewricht: het heupgewricht. Bij heupdysplasie is dit gewricht niet goed ontwikkeld. De heupkom is namelijk niet diep genoeg en omvat de heupkop van het dijbeen van je baby niet goed. Je kindje merkt waarschijnlijks niks van zijn heupdysplasie, het doet geen pijn. Wel kan het zonder behandeling voor vroegtijdige slijtage en heupklachten op latere leeftijd zorgen.

2

Peuters, kleuters & schoolgaande kinderen

De peuterfase:

In deze periode leren kinderen zichzelf te verplaatsen en gaan ze actief de wereld om hen heen ontdekken.  Van rollen naar kruipen en dan de grote stap naar lopen. Naast lopen wordt er ook gesprongen, geklauterd, gehuppeld en geklommen. En naast de grove motoriek vindt er ook een ontwikkeling plaats in de fijne motoriek: peuters beginnen bijvoorbeeld met tekenen en kleuren.

De kleuterfase:

Vanaf een jaar of 4 tot en met 6 wordt je kind een kleuter genoemd, dit is de fase tussen peuter en schoolgaand kind in. Je kind gaat zich socialer gedragen door het samenspelen met vriendjes en vriendinnetjes. Je kleuter ontwikkelt zich van een vrij spelend kind (peuterfase) tot een kind dat klaar is om bewust te gaan leren op school. Dit heeft alles te maken met de ontwikkeling van de hersenen en de mogelijkheden die hieruit voortkomen.

Bij elke leeftijd zijn er bepaalde motorische vaardigheden die een kind doorloopt. Sommige kinderen kunnen echter hun leeftijdsgenootjes van de peuterspeelplaats, kleuter -of bassischool niet altijd bijbenen. Hun ontwikkeling is afwijkend of loopt achter bij de rest.

Een aantal voorbeelden van behandelindicaties bij peuters en kleuters zijn:

 • Aangeboren afwijking die de motoriek belemmert
 • Afwijkend looppatroon
 • Veel vallen of struikelen
 • Tenenloop
 • Ademhalingsproblematiek
 • Sensomotorische ontwikkeling, moeite met spelen
 • Conditie -en krachtproblemen
 • Achterstand motorische ontwikkeling

Schoolgaande kinderen:

Schoolkinderen kunnen angstig zijn om te bewegen, moeite hebben met stilzitten of met schrijven, waardoor ze het tempo van de klas niet kunnen bijhouden. Het is heel belangrijk dat het kind juist hier ondersteunt wordt tijdens zijn/haar eigen ontwikkeling. Vaak zijn deze kinderen zich heel bewust van het feit dat ze anders bewegen of dat ze ergens meer moeite mee hebben ten opzichte van hun leeftijdsgenoten. Het is juist daarom belangrijk dat hier hulp geboden wordt. Hierbij kunnen kinderfysiotherapeuten een hele belangrijke en deskundige rol spelen.

Een aantal voorbeelden van behandelindicaties bij schoolgaande kinderen zijn:

 • Functionele klachten (SOLK)
 • Sensorische informatieverwerking
 • Orthopedische aandoeningen
 • Schrijfproblemen
 • Houdingsproblemen
 • Overgewicht

Schrijfproblemen

Hoe is de fijne motoriek, hoe beweegt de pen over het papier, wordt er te hard in de pen geknepen of te veel druk gezet op het papier. Er zijn allerlei redenen te noemen waarop kinderen moeite hebben met schrijven. De kinderfysiotherapeut kent wel een aantal manieren om kinderen te helpen met die lastige letters. Laat je kind door ons helpen als schrijven een probleem is.

Tenenlopen

De oorzaak van tenenloop kan divers zijn. Het kan een medische oorzaak hebben of juist voortkomen uit een gewoonte van je kind. Het is belangrijk de daadwerkelijke oorzaak vast te stellen om te komen tot de juiste oplossing en behandeling. Neem daarom altijd even contact met ons op voor een deskundige kijk op de zaak.

Peutergym

Kinderen leren bewegen spelenderwijs. Daarom bieden wij een uitgebreid programma zelf ontwikkelde lessen speciaal voor kinderen van alle leeftijden ter ondersteuning van de lichamelijke en motorische ontwikkeling. Zie hier een voorbeeld van onze peutergym in het filmpje. Een overzicht van ons totale lesaanbod vind je op de volgende pagina. Klik hieronder op de button voor meer informatie.

3

Tieners, pubers & jong volwassenen

In de deze levensfase vinden er veel veranderingen plaats in je lichaam; je krijgt je groeispurt en je uiterlijk verandert enorm. Dit kan problemen bij het bewegen met zich mee brengen. Het is fijn om begeleid te worden in deze fase tot jong volwassenen. Ook voor vragen en advies kun je uiteraard bij ons terecht.

In de volgende gevallen kan kinderfysiotherapie onder andere erg zinvol zijn:

 • Groeipijnen
 • (sport) blessures
 • Houdingsproblemen
 • Overgewicht, obesitas
 • Ademhalingsproblematiek

Heb je vragen of twijfels over alles wat met de puberteit en je lichaam te maken heeft? Geen probleem, vragen staat altijd vrij!

Groeiproblemen

Verschillende factoren kunnen een rol spelen bij Groeiproblemen. Het kan om een hormonale afwijking gaan. Echter ook een stofwisselingsstoornis of erfelijke aanleg kunnen een normale ontwikkeling van het lichaam in de weg staan. Een deskundige blik, advies en begeleiding kunnen dan welkom zijn. Wij helpen je graag!

Obesitas

Steeds meer kinderen zijn in meer of mindere mate te dik of bewegen te weinig. Wanneer zijn het een paar pondjes teveel en wanneer spreek je van obesitas? En hoe voorkom je overgewicht bij je kind? Je kunt bij ons terecht voor een deskundig oordeel, professioneel advies en begeleiding naar een gezond gewicht en lichaam voor je kind.

Jeugdsportlessen

Het is belangrijk verantwoord te leren sporten zodat blessures voorkomen worden. Wij bieden hiervoor een uitgebreid programma sportlessen passend voor iedere leeftijd, zodat sport een logisch onderdeel wordt en is van de opvoeding en ontwikkeling. Bekijk hier ons lesaanbod en rooster.